Dušana Bukvić

v.d. direktor
JURC ,,Vilina vlas'' Višegrad

Bilateral Meetings

  • Friday 12:40 - 17:00
DescriptionVišegradska banja se prvi put spominje u vrijeme gradnje na Drini ćuprije 1571 godine ,a intenzivniji razvoj i korištenje temalnih voda banje počinje 1979 godine kada je počela izgradnja savremenog hotela sa pratećim sadržajima , te je 15.02.1982 godine otvoren hotel '' B '' kategorije pod imenom Vilina Vlas tada organizovano kao prirodno lječilište , danas kao Javna ustanova Rehabilitacioni centar '' Vilina Vlas '' . Rehabilitacioni centar VILINA VLAS udaljen je od Višegrada 5 km na nadmorskoj visini od 460 metara. To je savremeni objekat koji se sastoji od ugostiteljskog i medicinskog dijela . Ugostiteljski dio raspolaže sa 142 ležajeva u 1/1, ½,1/3 sobama i apartmanima. Gostima su na usluzi dva restorana sa 350 sjedišta . U medicinskom dijelu nalazi se zatvoreni bazen sa termalnom vodom veličine 15 x 12,7 m , trim kabinet sa teretanom , sauna i terapijski prostor sa medicinskim uređajima za liječenje i rehabilitaciju bolesnika . Povoljni klimatski uslovi omogućavaju efikasno korištenje banje tokom cijele godine . Termalne vode Višegradske banje na površinu izbijaju sa dubine od 180 metra, temperature 34,8 C. Imaju karakteristike radioaktivne karbonatne homeoterme. Osnovna ljekovita svojstva potiču od njene radioaktivnosti , čiji je nosilac radon i njegovi produkti raspadanja. Stepen radioaktivnosti je terapijski optimalan , bez mogućnosti kumulacije i eventualnih štetnih dejstava. RADON smanjuje bol, podiže opštu otpornost organizma , povoljno djeluje na neke kožne , endokrine , respiratorne i alergijske bolesti. Vode Višegradske banje koriste se za prevenciju , liječenje i rehabilitaciju svih starosnih grupacija. Voda sadrži : natrijum , kalijum, kalcijum , magnezijum , aluminijum , litijum , troncijum , mangan , željezo , hlor , jod i druge hemijske elemente koji je čine ljekovitom. Pored vode kao osnovnog fizikalnog agensa , terpijskim programom je obuhvaćena : elektroterapija, sonoterapija ,magnetoterapija ,termoterapija, kinezi i mehanoterapija. Terapijski proces je pod stalnim nadzorom medicinskog tima fizijatrijskog profila.
Organization Type Company
Phone+38758/620-316
CountryBosnia-Herzegovina
CityVišegrad, Višegradska banja bb Google map