bilja_fidic_1.jpg

Biljana Avramovic

general manager
CONSTRUCTION CLUSTER DUNDJER

Bilateral Meetings

  • Friday 12:40 - 17:00
DescriptionKlaster DUNĐER je prvi građevinski klaster u zemlji, koji je nacionalnog karaktera, sa sedištem u Nišu, počeo sa radom 2007. godine a zvanično registrovan 11.06.2008. kao neprofitna organizacija. Okuplja preko 50 članica, među kojima su: investitori, izvođači građevinskih radova, naučnoistraživački centri, fakulteti, univerziteti i druge potporne institucije, kojima pokriva sve faze procesa izgradnje objekata, od projektovanja i planiranja, do izgradnje po sistemu ključ u ruke. Po benčmarkingu klastera, metodologijom Evropske opservatorije za klastere, Dunđer ima najveći indeks specijalizacije 8,7 - daleko više od svih klastera u zemlji. Dobitnik je prve nagrade za najbolju tehnološku inovaciju u 2010.godine Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i finalista za najbolju investiciju godine AUREA 2011. sa inovacijom BIOTOKSINOMER. Dobitnik nagrade Ministarstva informisanja za ON-LINE REČNIK u 2012. Ove i druge nagrade i priznanja su plod saradnje privrede i naučno-istraživačkih institucija, koju je Klaster DUNĐER ostvario uključivanjem šest fakulteta niškog Univerziteta (Građevinsko-Arhitektonski, Elektronski, Mašinski, Fakultet zaštite na radu, Prirodno-matematički i Ekonomski), promovišući time uspešno model javno-privatnog partnerstva, kroz brojne projekte kojima je DUNĐER konkurisao kod Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja od kojih su svi uspešno završeni. Pored domaćih projekata koji se tiču unapređenja energetske efikasnosti zgrada, postavljanja prve solarne elektrane u Srbiji, DUNĐ ER je poslednjih godina učesnik i na međunarodnim FP7 projektima koji se tiču uvođenja novih metoda u procenjivanje kvaliteta i održivosti zgrada i razvoja novih izolacionih materijala u građevinarstvu. Građevinski klaster DUNĐ ER je razvio bogatu međunarodnu saradnju sa tehnološkim parkovima iz Italije, IAL FVG Italija, građevinskim klasterom Slovenije kao i sa brojnim institutima iz Španije, Grčke, Portugalije, Engleske, Italije i Nemačke.
Organization Type Cluster,
Phone+38118209075
CountrySerbia
CityNis, Rajiceva 30A Google map