Ivana Radojević

Osnivač/Direktor
Zvezdanik

Bilateral Meetings

  • Friday 12:40 - 17:00
DescriptionZvezdanik se bavi proizvodnjom i plasmanom edukativnih, kreativnih, modularnih igračaka za decu od ekoloških materijala. Moje kocke za maštanje su odobreno didaktičko sredstvo. Dovoljno je da se deca samo igraju i one ispunjavaju svoju svrhu - utiču na sve oblasti razvoja dece od treće do devete godine. Koriste se u edukaciji i obrazovanju i za podsticanje i aktivaciju svih psihomotoričkih funkcija kod razvoja dece. Preporučuju se deci sa poteškoćama u razvoju.
Organization Type Company
CountrySerbia
CityBeograd, Cara Lazara 5-7 Google map