Ljiljana Nikolic

Direktor
RRA PPR DOO Loznica

Bilateral Meetings

  • Friday 12:40 - 17:00
DescriptionARRA PPR DOO bavi se pruzanjem usluga koje doprinose unapredjenju poslovnog ambijenta i razvoja MSP na regionalnom nivou, kao i pripremom i realizacijom projekata na teritoriji regiji i pruzanjem podrske opstinama osnivacima u okviru njihovih nadleznosti.U sprovodjenju aktivnosti na regionalnom nivou pratneri su RAS-a, Ministarstva privrede RS kao i drugih organizacija, institucija i prisutnih donatora sa kojima paretnerski realizuju projekte.
Organization Type Other,
Phone015 876-096
CountrySerbia
CityLoznica, Jovana Cvijica 20 Google map
Idea

Umrezavanje

Razmena i razvoj ideja

Cooperation Requested
  1. Other
Idea

Umrezavanje

Razmena i razvoj ideja

Cooperation Requested
  1. Other